Sakura blossom roll

Sakura blossom roll

Spice tuna, avocado, mango, topped with salmon, lemon slice, spicy mayo, masago

Price: $14.95

Sakura blossom roll

Spice tuna, avocado, mango, topped with salmon, lemon slice, spicy mayo, masago

Price: $14.95

Log In